วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557

สำนักปฏิบัติธรรมทดสามัคคี  ตหนองม่วง  อ.โคกสูง  จ.สระแก้ว